IMG_0023.JPG

地址:新竹市關東路137號

電話:03-6661553

, , , ,

openchanchikuwa 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()

IMG_2429.JPG

 

購買地點:新竹Costco

, , , ,

openchanchikuwa 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()

IMG_2358.JPG

地址:新竹市東區忠孝路19號

電話:03-5725757

, , ,

openchanchikuwa 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()

IMG_2512.JPG

地址:竹北市自強五路70號

電話:03-6676951

, , ,

openchanchikuwa 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()

IMG_2498.JPG

地址:新竹市北區西大路533號

電話:03-5284522

, ,

openchanchikuwa 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()

2016-02-29 17.48.49.jpg

地址:新竹市東區東南街228號

電話:03-5620385

, , , ,

openchanchikuwa 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()

2016-02-29 15.32.01.jpg

地址:

電話:0932285095

, ,

openchanchikuwa 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()

 2016-01-14 13.42.25

購買網址:海邊走走

, , ,

openchanchikuwa 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(1) 人氣()

  2015-12-21 13.41.27.jpg

購買地址:新竹Costco

價格:原價399,特價339,特價到12/27

, ,

openchanchikuwa 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(2) 人氣()

2015-12-12 15.57.29.jpg

地址:新竹市延平路一段242號

電話:03-5269842

, , , , , ,

openchanchikuwa 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()